Stichting ter Bevordering van de Anthroposofische Geneeskunst en de Sociale Driegeleding

Stichting Driegeleding

De Stichting ter Bevordering van de Anthroposofische Geneeskunst en de Sociale Driegeleding — of kortweg Stichting Driegeleding — stelt zich ten doel:

Dit door middel van Seminars, Lees- en studiegroepen en andere activiteiten.

Het eerstvolgende Seminar vindt plaats op 26 t/m 28 juli 2024. Het onderwerp zal dan zijn: Klimaatverandering ten gevolge van CO2 ? Natuurwetenschappelijke en geesteswetenschappelijke beschouwing van het klimaatvraagstuk.
Meer informatie over dit seminar

© Stichting ter Bevordering van de Anthroposofische Geneeskunst en de Sociale Driegeleding - Oude Roswinkelerweg 137 7814 RS Emmen 06-52594394 info@driegeleding.nl

Home De stichting Activiteiten Artikelen Donaties Contact Links Bibliotheek